Bekostiging

RJN wordt bekostigd vanuit giften en door de opbrengst van de Herstelacademie. In specifieke projecten en onderzoeksopdrachten werkt RJN met geoormerkte subsidies, zoals in het eind 2014 voltooide RJE project Safeguarding victims & empowering professionals,  dat werd gerealiseerd door een subsidie van de EU en cofinanciering vanuit een gift. 

ANBI

RJN wordt door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat giften belastingvrij kunnen worden gedaan. Of particulieren de gift kunnen opnemen als aftrekpost in hun IB-aangifte hangt af van het drempelinkomen. Deze afhankelijkheid verdwijnt als een meerjarige overeenkomst tot schenking wordt gesloten tussen begunstiger en RJN. In dat geval is de volledige gift aftrekbaar van het inkomen en daarmee 100% belastingvrij.

Gebruik de donatieknop rechtsboven als u wilt bijdragen aan het werk van RJN. 

Klik hier voor ANBI gegevens.