Naam training De Systematiek van Artikel 51h Sv
Korte omschrijving Uitgangspunt van deze masterclass is de systematiek  van het huidige artikel 51h Sv dat toepassing van herstelrechtvoorzieningen regelt. Verder wordt ingegaan op de Aanbeveling van de Raad van Europa over herstelrecht van november 2018.  Tenslotte wordt stilgestaan bij de voorgestelde verbeteringen uit het voorstel van wet van RJN en Universiteit Maastricht. Deelnemers gaan aan de slag om de onderlinge samenwerking en die tussen organisaties vanuit herstelrechtelijk perspectief te optimaliseren. Het eigen professioneel handelen is daarbij uitgangspunt.
Aantal dagdelen De masterclass beslaat twee aaneengesloten dagdelen
Doelgroep Strafrechtsprofessionals
Maximaal aantal deelnemers 15 deelnemers
Datum Nader overeen te komen
Locatie In company
Trainers/docenten Jacques Claessen
Gert Jan Slump
Prijs In company € 3.000,- exclusief BTW (€ 3.630,00 inclusief BTW)
Contactgegevens info@gertjanslump.nl