Naam training Masterclass Optimaal Herstelgericht (Samen)werken
Korte omschrijving Uitgangspunt van deze masterclass is de systematiek in het voorstel van wet van RJN en Universiteit Maastricht. Deelnemers gaan aan de slag om de onderlinge samenwerking en die tussen organisaties vanuit herstelrechtelijk perspectief te optimaliseren. Het eigen professioneel handelen is daarbij uitgangspunt.
Aantal dagdelen De masterclass beslaat twee aaneengesloten dagdelen
Doelgroep Strafrechtsprofessionals werkzaam in netwerken of binnen ketensamenwerking   zoals ZSM, Veiligheidshuizen, Community Courts. Ook voor het implementeren van herstelrecht binnen arrondissementale samenwerking is deze masterclass goed bruikbaar.
Maximaal aantal deelnemers 15 deelnemers
Datum Nader overeen te komen
Locatie In company
Trainers/docenten Jacques Claessen
Gert Jan Slump
Prijs In company € 3.000,- exclusief BTW (€ 3.630,00 inclusief BTW)
Contactgegevens info@gertjanslump.nl