Open trainingen

Actualiteiten herstelrecht

Spitsuurtraining mediation in strafzaken

Herstelrecht en Kinderrechten

The Maturity Game

Herstelrecht en Huiselijk Geweld

Schadevergoeding en Herstelrecht

Masterclass Herstelgericht Werken en de Culturele Context

Workshop Emotiegericht Werken in de Strafrechtsketen

Masterclass Emotiegericht Werken in de Dader-Slachtoffer Dynamiek

Herstelgericht Werken met 'Lastige Mensen'

De Slotovereenkomst in Mediation in Strafzaken