Trainers

RJN huurt regelmatig trainers in. Hieronder stellen wij de trainers voor met wie RJN samenwerkt.

Gert Jan Slump

Gert Jan Slump

Gert Jan is zelfstandig gevestigd criminoloog en mede oprichter van de Stichting Restorative Justice Nederland. Hij is een gepassioneerde en inspirerende trainer, expert en velgevraagd spreker op het terrein van het herstelrecht en herstel- en slachtoffergericht werken. Hij is als landelijk projectleider en strategisch adviseur tevens betrokken bij het ontstaan en de ontwikkeling van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland. Andere specialisaties zijn herstelrecht in relatie tot democratiseringsprocessen en professionele ontwikkeling (vakmanschap). Gert Jan is CRKBO geregistreerd en lid van de Orde van OrganisatieAdviseurs (OOA).

Anneke van Hoek

Anneke van Hoek

Anneke van Hoek is criminoloog en mede-oprichter van Stichting Restorative Justice Nederland. Door haar 30-jarige ervaring als onderzoeker, adviseur, trainer en manager heeft ze veel kennis en inzicht opgedaan op het terrein van criminaliteit, vrede en veiligheid in binnen- en buitenland. Zij is tevens mede-oprichter van Stichting Radio La Benevolencija, die zich richt op de preventie van etnocentrisch geweld en traumaverwerking in post-conflict landen. Ze heeft als onderzoeker meer dan 80 publicaties op haar naam staan en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Herstelrecht. Als trainer is ze met name werkzaam binnen het gevangeniswezen en de politie.

Annemieke Wolthuis

Annemieke Wolthuis

Annemieke is trainer, docent en onderzoeker in en groot kenner van het (jeugd)herstelrecht. In haar werk laat zij zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. Ze is gepromoveerd op het onderwerp herstelrecht en kinderrechten en heeft docentervaring aan universiteiten en hogescholen en verzorgt regelmatig gastlessen in binnen- en buitenland. In haar werk voor Restorative Justice Nederland geeft zij trainingen in gevangenissen, aan advocaten en andere professionals.

Antonietta Pinkster

Antonietta Pinkster

Antonietta Pinkster is advocaat en mediator in strafzaken met veel ervaring. Zij is goed bekend met ontwikkelingen in het veld, zoals de rechtspraak, politie en justitie, het gevangeniswezen, de openbare orde en de veilige publieke taak. Deze ervaring stelt haar als trainer in staat op heldere wijze de verbinding te maken tussen theorie en praktijk.
Zij is CRKBO-geregistreerd docent, en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ).

Jacques Claessen

Jacques Claessen

Dr. Jacques Claessen is als universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich in onderwijs en onderzoek vooral bezig met herstelrecht, strafrechtelijke sancties en de positie van het slachtoffer in het strafproces. Jacques is een gewaardeerde en enthousiaste docent met veel kennis en ervaring (incl. BKO). Naast zijn reguliere onderwijs geeft hij veelvuldig gastcolleges/lezingen voor o.a. universiteiten, rechtbanken, middelbare scholen en in het kader van mediationopleidingen. Jacques is voorts rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg, bestuurslid bij Stichting Mens en Strafrecht en redacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht.

Kim Roelofs

Kim Roelofs

Kim is als mediator vanaf het eerste uur bij de ontwikkeling van mediation in strafzaken in Nederland betrokken. Vanwege haar achtergrond als voormalig strafrechtadvocaat en bemiddelaar bij Perspectief Herstelbemiddeling, is zij zeer goed bekend met de context van het strafrecht en kent zij de toepassingstechnieken van herstelgericht denken en werken in alle facetten. Zij heeft jarenlange ervaring als docent voor mediators in de basisopleiding en de specialisatieopleiding mediation in strafzaken. Haar kracht ligt in het samenbrengen van theorie en praktijk. Daarnaast is zij projectleider en ontwikkelaar bij Stichting Jongerenrechtbanken, die herstelgericht werken op scholen ontwikkelt en bevordert. Kim is CRKBO-geregistreerd docent.

Makiri Mual

Makiri Mual

Makiri is mediator in straf- en familiezaken en relatietherapeut, staat full time in de (heftige) praktijk. Dat heeft hem gemaakt tot een bevlogen opleider van herstelrechtprofessionals (bemiddelaars, mediators herstelconsulent) en beleidsmakers. Als medeoprichter van Prisma Praktijk Utrecht/Amsterdam deed hij veel ervaring op in de klinische praktijk, die hij nuttig maakt in het herstelgericht werken. Zijn antwoord op dader-slachtofferdynamiek vindt hij in de emotiegerichte benadering. Makiri levert maatwerk daar waar escalatie leidt tot stagnatie. CRKBO-geregistreerd docent.